Voľby do Európskeho parlamentu – oznámenie

Oznámenie

k voľbám do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019

Informácie pre voliča

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Alena Belajová
Obec Horná Mičiná č. 79tel. 048/4180923, 0907 087 152
974 01  Horná Mičináe-mail: hornamicina@gmail.com

E-mailová adresa slúži na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.