Vitajte na území zemepána mikeho

Horná Mičiná sa v historických záznamoch po prvý raz spomína v roku 1293 ako územie zemepána Mikeho syna Radunovho. Od tejto doby bolo územie obce sústavne osídlené. Obec počas svojej existencie prešla zložitým vývojom. Horná Mičiná sa zapísala do dejín kultúry ako rodisko ľudí, ktorých diela sa stali trvalou súčasťou našej kultúry.

Najnovšie správy

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti (nižšie) na 2. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej čin...

Prerušenie dodávky elektriny – júl 2019

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca elektriny z...

Logo obce a dokumenty
Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení...

Futbalový miniturnaj obcí

Dňa 22. júna 2019 (sobota) sa bude hrať Futbalový miniturnaj o pohár mikroregiónu Severné Po...

Kontaktujte nás

Dajte nám vedieť, ako sa s Vami môžme kontaktovať