Vitajte na území zemepána mikeho

Horná Mičiná sa v historických záznamoch po prvý raz spomína v roku 1293 ako územie zemepána Mikeho syna Radunovho. Od tejto doby bolo územie obce sústavne osídlené. Obec počas svojej existencie prešla zložitým vývojom. Horná Mičiná sa zapísala do dejín kultúry ako rodisko ľudí, ktorých diela sa stali trvalou súčasťou našej kultúry.

Najnovšie správy

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Starosta obce Horná Mičiná podľa §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen...

Logo obce a dokumenty
Regionálna územná stratégia BBK

Obstarávateľ dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, doprav...

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti (nižšie) na 1. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej čin...

Mikuláš 2018

Obec Horná Mičiná pozýva malých aj veľkých dňa

8.12.2018 (sobota)

na stretnuti...

Kontaktujte nás

Dajte nám vedieť, ako sa s Vami môžme kontaktovať