Vitajte na území zemepána mikeho

Horná Mičiná sa v historických záznamoch po prvý raz spomína v roku 1293 ako územie zemepána Mikeho syna Radunovho. Od tejto doby bolo územie obce sústavne osídlené. Obec počas svojej existencie prešla zložitým vývojom. Horná Mičiná sa zapísala do dejín kultúry ako rodisko ľudí, ktorých diela sa stali trvalou súčasťou našej kultúry.

Najnovšie správy

Voľby prezidenta Slovenskej republiky – výsledky 1. kola

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrs...

Separovaný zber
Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich  občanov:

Snažte sa od...

Logo obce a dokumenty
Oznámenie o pokračovaní konania

 

  ...

Logo obce a dokumenty
Zámer previesť obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetk...

Kontaktujte nás

Dajte nám vedieť, ako sa s Vami môžme kontaktovať