horna micina logo erb

Uznesenia zastupiteľstva obce

Logo obce a dokumenty

Návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022

Návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenia z 21.10.2019

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 21.10.2019 Uznesenie č. 1 / zo dňa ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 21.10.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 22.7.2019

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 22.07.2019 Uznesenie č. 1 / zo dňa ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 22.7.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie zo 16.5.2019

UZNESENIE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 16.5.2019 Uznesenie zo dňa 16.5.2019 ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 16.05.2019 /štvrtok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 18.02.2019

UZNESENIE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 18.2.2019 Uznesenie zo dňa 18.2.2019 ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 18.02.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Záverečný účet obce za r. 2018

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Horná Mičiná za rok 2018: Predkladateľ: Ivan Lenár Spracoval: Ing. Hýblová Jaroslava Dátum: 12.2.2019 ...
Čítať Viac