horna micina logo erb

Uznesenia zastupiteľstva obce

Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 22.7.2019

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 22.07.2019 Uznesenie č. 1 / zo dňa ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 22.7.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie zo 16.5.2019

UZNESENIE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 16.5.2019 Uznesenie zo dňa 16.5.2019 ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 16.05.2019 /štvrtok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 18.02.2019

UZNESENIE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 18.2.2019 Uznesenie zo dňa 18.2.2019 ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 18.02.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Záverečný účet obce za r. 2018

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Horná Mičiná za rok 2018: Predkladateľ: Ivan Lenár Spracoval: Ing. Hýblová Jaroslava Dátum: 12.2.2019 ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Ustanovujúce zasadnutie OZ – 2018

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 10.12.2018 foto uznesenia ...
Čítať Viac

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Starosta obce Horná Mičiná podľa §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Rozpočet na rok 2019 a návrhy na 2019-2021

Rozpočet na rok 2019 Rozpočet na rok 2019 Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 Návrh rozpočtu na roky ...
Čítať Viac