horna micina logo erb

Uznesenia zastupiteľstva obce

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej – august 2020

Dňa 13.8.2020/štvrtok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program obecného ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Záverečný účet obce za r. 2019

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Horná Mičiná za rok 2019   OBSAH :   Rozpočet obce na rok 2019 Rozbor plnenia ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 20.5.2020

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 20.05.2020 Uznesenie č. 1 / zo dňa ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 20.5.2020/streda/  o 18:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program obecného ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 24.2.2020

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 24.02.2020 Uznesenie č. 1 / zo dňa ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenia z 13.12.2019 a schválený rozpočet obce

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 13.12.2019 Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2019 ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 13.12.2019 /piatok/  o 18:30 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022

Návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenia z 21.10.2019

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 21.10.2019 Uznesenie č. 1 / zo dňa ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 21.10.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program ...
Čítať Viac