Starosta obce – Ivan Lenár


 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Katarína Sýkorová, PhD.

Referent: Alena Belajová

Zvolení poslanci za obec

Meno poslancaStrana
Marek ProstredníkTIP
Ing. Jaroslav Paľa PhD.Sieť
Ing. Tomáš MartinecTIP
Ing. Michal Karkalíknezávislý
Bohuš Martinec