Medzinárodný deň žien ako sviatok nežnejšieho pohlavia si naďalej v Hornej Mičinej udržiava svoju slávnostnú podobu. Ani v sobotu 7. marca t.r. to nebolo inak.

Krásne nazdobená sála privítala približne päť desiatok žien rozličného veku, ktoré prijali pozvanie starostu a obecného zastupiteľstva v spolupráci s Centrom seniorov a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na spoločenské stretnutie. Po úvodnom príhovore starostu Ivana Lenára a obdarovaní krásnymi ružami nasledoval kultúrno- umelecký program. Jeho hlavným aktérom bol básnik, vydavateľ, podnikateľ a cestovateľ Juraj Kuniak, ktorý žije neďaleko Banskej Bystrice – v Kordíkoch. Člen slovenského centra PEN a Klubu nezávislých spisovateľov prítomným porozprával o svojich cestách k literárnej tvorbe, o pozitívnom vzťahu k naším tradíciám, ale aj radosti z poznávania rôznych kútov sveta a umenia. Okrem ukážok z poézie premietol aj niekoľko videozáznamov zo života i prezentácií vlastnej tvorby. Priniesol aj knihy, ktoré rád záujemcom podpísal.
Tentoraz malo podujatie aj medzinárodný rozmer, so svojím tanečným umením sa predstavil manželský pár zo Španielska, ktorý je tu momentálne na rodinnej návšteve. José a Júlia ako čerství seniori nezaháľajú a s nadšením trénujú spoločenské tance, zúčastňujú sa aj súťaží v tejto vekovej kategórii vo svojej krajine. Ich temperament v štandardných a latinskoamerických tancoch rozhodne prítomné obecenstvo rozhodne zaujal. No a v neformálnej časti pri bohatom občerstvení zabával prítomných hrou na harmoniku a spevom vyše 90-ročný Vladimír Strmeň, jeho spoločenská nátura, kreativita a kondícia v tomto veku je obdivuhodná.
A tak získali prítomné návštevníčky množstvo dojmov a zážitkov, ktoré ich budú sprevádzať v nasledujúcich všedných dňoch. Na tomto mieste treba poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o uvedené krásne sobotné popoludnie. Veď iba vtedy, keď sa ľudia stretávajú s ľuďmi, vznikajú väzby, ktoré pozitívne prenikajú do nevyhnutných, ale nanajvýš potrebných aktivít v živote obce a jej obyvateľov.

Jana Borguľová