Horná Mičiná

Chotár obce má rozlohu 1571 ha. Hraničí s Banskou Bystricou, Môlčou, Oravcami, Dolnou Mičinou a Vlkanovou.

Obec Horná Mičiná leží v západnej časti Slovenského Rudohoria – vo Zvolenskej kotline – v doline Mičinského potoka, ktorý je ľavým prítokom rieky Hron. Nadmorská výška obce je 432 m.

Okolie ktoré má pahorkatinový až vrchovinový ráz patrí k Bystrickej vrchovine, ktorá tvorí najvyššiu časť Zvolenskej kotliny. Bystrická vrchovina vrcholí Kozlincom (704 m), ďalej sú výraznými kopcami Hrochôťka (557 m) Ostrý vrch (574 m), Roháčovec (538 m) a Diel (571 m).

Geologické podložie územia tvoria bridlice, dolomity, andezity a štrky. Na tomto podklade sa vyvinul stredne rezany reliéf s výškovým rozdielom 300 – 180 m.

Okolie obce je prevažne zalesnené. Prevládajú bukové lesy s výskytom osiky, jedle a javora. Na úpätí kopca Kozlinec sa nachádza chránené nálezisko duba plstnatého (Quercus pubescens) . Chránené územie má rozlohu 25,62 ha a bolo zapísané medzi chránené oblasti v roku 1967.

Územie Hornej Mičinej patrí k mierne teplej horskej klíme, kde priemerná januárová dosahuje limity -6 °C až -3,5 °C a júlová teplota sa pohybuje medzi 15 °C až 17 °C.