Spomienka na 76. výročie oslobodenia obce

V utorok 23. marca 2021 sa konala pietna spomienka pri príležitosti 76. výročia oslobodenia obce Horná Mičiná, avšak iba v komornom duchu. V čase núdzového stavu to nemohlo byť inak. Starosta Ivan Lenár so zástupkyňami ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Máriou Zimovou, Emou Zacharovou a Janou Borguľovou položili venček k pamätnej tabuli s menami obetí oslobodzovacích bojov na budove obecného úradu a zapálili sviečky na znak úcty a vďaky.
Pred pietnou spomienkou zaznela v obecnom rozhlase širšie informácia o priebehu oslobodenia Hornej Mičinej v podaní predsedníčky ZO SZPB Márie Zimovej.

76. výročie oslobodenia obce

Posted by / March 27, 2021

VŠETKÝM ŽENÁM

Pri príležitosti sviatku MDŽ

prajem všetkým ženám

radosť zo života,

lásku a porozumenie

zo strany najbližších

a v tejto zvláštnej dobe

veľa pevného zdravia.

starosta obce
Posted by / March 8, 2021

Cyklotúra – Mičinský okruh – 3. ročník

Veľký okruh: 20 KM

Malý okruh: 7 KM (rodiny s deťmi)

Štart 22.8.2020 o 12:00. Zraz účastníkov bude od 11:30 – 12:00. O občerstvenie je postarané, po akcii posedenie pri hudbe.

Sprievodný program:

  • možnosť stanovania
  • posedenie pri ohni
  • večerné premietanie filmov na plátno

Organizátor: Obec Horná Mičiná, P&A catering, Telovýchovná jednota Družstevník Mičiná.

Z podujatia bude vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webe hornamicina.eu. Ak nesúhlasíte so zverejnením, námietku uplatnite na OU Horná Mičiná.