Pozemkové spoločenstvo Urbár Horná Mičiná

Predseda: Ján Baran
Adresa:Horná Mičiná 78,

97401 Horná Mičiná

IČO:17061423
Telefón:048 / 4180 914

 


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) ...
Čítať Viac

Urbár – možnosť odkúpenia urbárskeho podielu

PS Urbár Horná Mičiná informuje svojich členov o možnosti odkúpenia urbárskeho podielu v množstve 4 900 m2 od nemenovaného člena PS Urbár podľa ...
Čítať Viac

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy Slovenskej republiky v súlade s ustanovením §34e zákona 229/1991Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
Čítať Viac
les

Výzva Okresného úradu Banská Bystrica, odbor pozemkový a lesný

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil ...
Čítať Viac

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) ...
Čítať Viac
les

,,POZNAJ SVOJ CHOTÁR “

Pozemkové spoločenstvo Urbár a ZO SZPB  Horná Mičiná Vás pozývajú dňa 15.júla 2017 (sobota) na pešiu túru našim chotárom. Zraz ...
Čítať Viac
les

Valné zhromaždenie

V zmysle stanov Pozemkového spoločenstva URBÁR Horná Mičiná čl. 1.5.zvoláva výbor spoločenstva Valné zhromaždenie členov na deň 13.februára 2016 (sobota) o ...
Čítať Viac