Výzva Okresného úradu Banská Bystrica, odbor pozemkový a lesný

les

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona.

 

Viac v prílohe: Upozornenie Okresného úradu BB

Posted by / 26 júna, 2020