Pošta logo

Pojazdná pošta

V obci prevádzkuje pojazdnú poštu Slovenská pošta, a.s. Služby poskytované príležitostnou poštou je možné uhradiť v hotovosti alebo poštovými známkami. Poskytuje najmä vybranie poštových zásielok, predaj cenín, predaj korešpondenčných lístkov, predaj filatelistických produktov, používanie príležitostnej poštovej pečiatky, predaj žrebov, pohľadníc, novín a časopisov a poskytovanie ďalších dohodnutých služieb. Nie je možné podávať zásielky vytvorené cez elektronický portál pošty. 

Dodávka sa nachádza na námestí pri Pozemkovom spoločenstve Urbár.

Otváracie hodiny pojazdnej pošty
Pondelok12:00 – 12:50
Utorok12:00 – 12:50
Streda12:00 – 12:50
Štvrtok12:00 – 12:50
Piatok12:00 – 12:50