Dňa 22.11.2019 sa na pozvanie starostu obce uskutočnilo stretnutie pri príležitosti významných životných jubileí a uvítania detí do života v priestoroch obecného úradu. Pozvaných bolo 35 jubilantov a 5 novorodencov.

Starosta obce privítal všetkých prítomných a predniesol slávnostný príhovor.

Pre všetkých pozvaných bolo pripravené pohostenie a o zábavu sa postarala ľudová hudba „Zacharovci“.

Priania jubilantom