horna micina logo erb

Všeobecne záväzné nariadenia obce Horná Mičiná

Logo obce a dokumenty

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Obec Horná Mičiná v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

VZN 2/2016 – nakladanie s komunálnym odpadom

VZN 2/2016, ktorým sa dopĺňa a mení Všeobecné nariadenie obce Horná Mičiná č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom vzn2-2016-nakladanie ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

VZN 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácie rozpočtu obce

VZN 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácie rozpočtu obce zo dňa 30.6.2016 vzn1-2016-dotacie rozpoctu obce ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Smernica 1/2016 – finančná kontrola a audit

Smernica č. 1/2016 na realizáciu ustanovaení zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

VZN 6/2015 o poplatku za odpady

VZN 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 17.12.2015. VZN 6-2015 ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

VZN 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom zo dňa 17.12.2015 VZN5-2015-odpad ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

VZN 4/2015 – umiestňovanie volebných plagátov

VZN 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov zo dňa 20.11.2015 VZN 4-2015 volebne plagaty ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

VZN 3/2015 – trhový poriadok

VZN 3/2015 - Trhový poriadok zo dňa 31.8.2015 VZN 3-2015 trhovy poriadok ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

VZN 2/2015 o predaji výrobkov

VZN 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach zo dňa 31.8.2015 VZN2-2015 o predaji ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

VZN 1/2015 o vodení psa

VZN 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov zo dňa 6.3.2015 VZN1-2015 o vodeni psov ...
Čítať Viac