Smernica 1/2016 – finančná kontrola a audit

Logo obce a dokumenty

Smernica č. 1/2016 na realizáciu ustanovaení zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Horná Mičiná zo dňa 5.4.2016.

Smernica 1-2016

Zverejnil / apríl 5, 2016