Spomienka na 76. výročie oslobodenia obce

V utorok 23. marca 2021 sa konala pietna spomienka pri príležitosti 76. výročia oslobodenia obce Horná Mičiná, avšak iba v komornom duchu. V čase núdzového stavu to nemohlo byť inak. Starosta Ivan Lenár so zástupkyňami ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Máriou Zimovou, Emou Zacharovou a Janou Borguľovou položili venček k pamätnej tabuli s menami obetí oslobodzovacích bojov na budove obecného úradu a zapálili sviečky na znak úcty a vďaky.
Pred pietnou spomienkou zaznela v obecnom rozhlase širšie informácia o priebehu oslobodenia Hornej Mičinej v podaní predsedníčky ZO SZPB Márie Zimovej.

76. výročie oslobodenia obce

Posted by / March 27, 2021

Prehliadka expozície Vily Dominika Skuteckého

Denné centrum seniorov v Hornej Mičinej Vás pozýva na prehliadku zrekonštruovanej expozície Vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici so známym obrazom Trh v Banskej Bystrici a s odborným výkladom Dr. Jany Borguľovej.

 

POZOR: Posúva sa termín z 17.6.2020 na nový termín 23.6.2020.

Termín: Streda, 23. júna 2020 o 14:00

Miesto: Horná 55, Banská Bystrica (oproti Prioru)

Tešíme sa na Vás.

————– Aktualizované foto z udalosti —————–