Spomienka na 76. výročie oslobodenia obce

V utorok 23. marca 2021 sa konala pietna spomienka pri príležitosti 76. výročia oslobodenia obce Horná Mičiná, avšak iba v komornom duchu. V čase núdzového stavu to nemohlo byť inak. Starosta Ivan Lenár so zástupkyňami ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Máriou Zimovou, Emou Zacharovou a Janou Borguľovou položili venček k pamätnej tabuli s menami obetí oslobodzovacích bojov na budove obecného úradu a zapálili sviečky na znak úcty a vďaky.
Pred pietnou spomienkou zaznela v obecnom rozhlase širšie informácia o priebehu oslobodenia Hornej Mičinej v podaní predsedníčky ZO SZPB Márie Zimovej.

76. výročie oslobodenia obce