VZN 6/2015 o poplatku za odpady

Logo obce a dokumenty

VZN 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 17.12.2015.

VZN 6-2015 odpady

Posted by / 17 decembra, 2015
%d blogerom sa páči toto: