Územný plán mesta Banská Bystrica – zmeny a doplnky č. 5

Obstarávateľ strategického dokumentu, mesto Banská Bystrica predložilo Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5 – opätovné“, ktoré nám ako dotnutej obci zasielajú.

Viac v dokumente Územný plán mesta Banská Bystrica, zmeny a doplnky č. 5 – opätovné

Zverejnil / júl 3, 2019