Záverečný účet obce za r. 2018

Logo obce a dokumenty

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Horná Mičiná za rok 2018:

Predkladateľ: Ivan Lenár

Spracoval: Ing. Hýblová Jaroslava

Dátum: 12.2.2019.

Záverečný účet obce Horná Mičiná 2018

 

 

Zverejnil / február 12, 2019