Záverečný účet obce za r. 2017

Logo obce a dokumenty

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Horná Mičiná za rok 2017:

Predkladateľ: Ivan Lenár

Spracoval: Ing. Hýblová Jaroslava

V Hornej Mičinej dňa 10.5.2018.

Záverečný účet obce za rok 2017

 

Zverejnil / máj 10, 2018