Výlet do regiónu Novohradu

Obecný úrad Horná Mičiná a Denné centrum seniorov Horná Mičiná oznamujú občanom obce, že dňa 23.7.2019 (utorok) organizujú poznávací výlet do regiónu Novohradu.

Cieľom výletu budú obce:

  • Divín – zrúcanina hradu, vynovený kaštiel, v ktorom sa nachádza múzeum obce,
  • Polichno – rodisko spispovateľky Boženy Slančíkovej Timravy,
  • Vígľaš – návšteva hradu Vígľaš a pozoruhodnosti obce.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť záväzne do 19.7.2019 do 10:00hod. na obecnom úrade Horná Mičiná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

starosta obce

 

Posted by / 17 júla, 2019