Územný plán mesta Banská Bystrica – oznámenie o začatí preskúmania

Územný plán mesta Banská Bystrica – oznámenie o začatí preskúmania platného Územného plánu mesta Banská Bystrica.

Mesto banská Bystrica ako príslušný orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie procesu preskúmavania platného územného plánu mesta Banská Bystrica. Obyvatelia, podnikatelia a inštitúcie mesta Banská Bystrica ako aj ostatná verejnosť, sú oprávnení podať námety, pripomienky a podnety k platnému územnému plánu mesta

do 23. augusta 2019 (piatok).

 

Viac v dokumente Oznámenie o začatí preskúmania platného Územného plánu mesta Banská Bystrica

Posted by / 23 júla, 2019