Upozornenie!

V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6.marca 2020 k preventívnym opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu v Slovenskej republike,obec Horná Mičiná prijíma nasledovné opatrenia:

obmedzuje organizovanie spoločenských,kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti

obmedzuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia,pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia

obmedzuje usporiadanie a konanie bohoslužieb,omší,náboženských stretnutí,pútí a slávností

Zároveň žiadame občanov z dôvodu ochrany vlastného zdravia,aby sa snažili zdržiavať prevažne doma,obmedzili návštevu veľkých nákupných centier,úradov a obecných úradov.Snažiť sa komunikovať s úradmi e-mailom,telefonicky,len v nutnom prípade osobnou návštevou.

Akékoľvek podozrenie na zhoršenie zdravotného stavu konzultovať so svojim lekárom najskôr telefonicky. Ak máte dôvodné podozrenie,že niekto z blízkeho okolia navštívil krajiny s výskytom koronavírusu, informujte dotknuté organizácie.

 

Ivan Lenár

Starosta  obce

 

 

Zverejnil / marec 25, 2020