Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca 
elektriny
 v časoch:

  • od 19.6. 2017 do 23.6.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
  • od 26.6. 2017 do 30.6.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
  • od 3.7. 2017 do 3.7.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.