Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 661/2012/OVZ

Logo obce a dokumenty

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenej podľa §20a zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 25.4.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.11.2015.

Dodatok č. 2

Posted by / 3 apríla, 2018