Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca 
elektriny
 v časoch:

  • od 7.12. 2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
  • od 12.12. 2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.