Prerušenie dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v termíne:

  • od 28.5. 2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

 

Vzťahuje sa na

  • popisné čísla 1, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 84, 86, 87, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 200 a na
  • EIC kódy 24ZSS1206431000V, 24ZSS1305814000Z, 24ZSS1030034000B, 24ZSS1321715000E a 24ZSS91077630015.