Oznámenie o pokračovaní konania – TJ Družstevník

Logo obce a dokumenty

V prílohe je oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou a o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavebníka TJ Družstevník Horná Mičiná, Banská Bystrica vo veci žiadosti dodatočného povolenia stavby spojeného s kolaudáciou „Nadstavba tribúny p.č. 184/8, TJ Družstevník Mičiná„, postavená na parc. KN-C č.1848/8 v k.u. Horná Mičiná.

Oznámenie o pokračovaní konania – TJ Družstevník

Posted by / 11 júna, 2020