Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia

V prílohe nájdete opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR uznesením vlády SR č. 111 z 11.3.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie. Viac v priloženom dokumente.

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

Zverejnil / marec 17, 2020