Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR – 31.3.2020

V prílohe nájdete opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020.

Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR

Zverejnil / marec 31, 2020