Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR – 23.3.2020

V prílohe nájdete opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020.

Opatrenie UVZ SR 318

Opatrenie UVZ SR_320

Opatrenie UVZ SR_321

Opatrenie UVZ SR_322

 

 

Zverejnil / marec 25, 2020