Zber nadrozmerného odpadu a železa

Separovaný zber

Oznamujeme Vám, že v termíne

  • od 11.4.2019 až do 15.4.2019

bude prebiehať v obci zber nadrozmerného odpadu a železa. Dva kontajnery sú umiestnené na parkovisku pri novom futbalovom ihrisku. Po tomto dátume budú kontajnery odvezené. Kontajnery sú určené pre občanov, ktorí sa môžu bezplatne zbaviť drobného odpadu.

  • Vhadzovať môžete: nepotrebný nábytok, koberce a veci, ktoré z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné uložiť do nádob na komunálny odpad
  • Nepatria sem: pneumatiky (zoberie každý pneuservis), stavebný odpad (tehly, dlažba, stavebná suť …), lístie, tráva a nebezpečný odpad.

Prosíme občanov, aby odpad do kontajnera ukladali z dôvodu šetrenia miesta. Železo ukladajte vedľa kontajnerov.

Zároveň Vám oznamujeme, že kontajnery na sklo, drobné kovy a papier sú umiestnené vo dvore Urbáru a pri autobusovej zastávke vo Vápenici. Tento mesiac bude aj zber skla ešte vo vreciach z domácností a od budúceho mesiaca, t.j. od mája bude zber skla len v kontajneroch. Zber plastov ostáva nezmenený, podľa harmonogramu vo vreciach spred domácností.