Mesto BB – dodatky a potvrdenie o zverejnení zmluvy