Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

NEZABUDNITE !

VYPAĽOVANIE TRÁVY – TO NIKDY NEROB!

Za vypaľovanie trávy pokuta 331 EUR !

NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE !!!

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 Eur.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.

Ak nie, okamžite volajte hasičov !

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

 

Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pre požiarmi – upozornenie

Zverejnil / marec 7, 2019