Cyklotúra – Mičinský okruh – 3. ročník

Veľký okruh: 20 KM

Malý okruh: 7 KM (rodiny s deťmi)

Štart 22.8.2020 o 12:00. Zraz účastníkov bude od 11:30 – 12:00. O občerstvenie je postarané, po akcii posedenie pri hudbe.

Sprievodný program:

  • možnosť stanovania
  • posedenie pri ohni
  • večerné premietanie filmov na plátno

Organizátor: Obec Horná Mičiná, P&A catering, Telovýchovná jednota Družstevník Mičiná.

Z podujatia bude vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webe hornamicina.eu. Ak nesúhlasíte so zverejnením, námietku uplatnite na OU Horná Mičiná.