Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca elektriny v čase:

  • 10.11. 2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Posted by / October 18, 2017

Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca 
elektriny
 v časoch:

  • od 19.6. 2017 do 23.6.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
  • od 26.6. 2017 do 30.6.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
  • od 3.7. 2017 do 3.7.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Posted by / May 29, 2017