Futbalový miniturnaj obcí

Dňa 22. júna 2019 (sobota) sa bude hrať Futbalový miniturnaj o pohár mikroregiónu Severné Podpoľanie .

Začiatok bude 22.6.2019 o 8:00 (sobota) na multifunkčnom ihrisku v Dolnej Mičinej

Hráči: 4+1, 2×15 min. hrubý čas, striedanie, rozhodca, rozlišovačky, umelá tráva, povolená obuv turfy a halovky.

Štartovné  je 10€/mužstvo.

Občerstvenie: 1ks pivo a 1ks guláš v cene štartovného pre hráčov.

 

Sponzori akcie:

 • Obec Sebedín – Bečov
 • Obec Dolná Mičiná
 • Mikroregión Severné Podpoľanie

 

Viac info na starosta@sebedinbecov.sk

 

Registrácia do 20. júna 2019

Posted by / June 7, 2019
Separovaný zber

Harmonogram zberu odpadu na 3. kvartál 2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu na 3. kvartál 2019:

 

MESIACTRIEDENÝ ODPAD
PLASTYPAPIERSKLOKOVY
deň zberu vriecdeň zberudeň zberudeň zberu
Júl15101931
August191423
September161120
Posted by / June 3, 2019

MDD v Hornej Mičinej – 2.6.2019

Obecný úrad Horná Mičiná pozýva všetky deti obce na oslavu

MDD v Hornej Mičinej

Kedy: 2. júna 2019 (nedeľa)

Kde: 14:00 na novom futbalovom ihrisku

Program:

 • súťaže pre deti
 • skákanie na trampolíne
 • nafukovací hrad
 • penová šou
 • Sladká odmena pre deti

Tešíme sa na Vašu účasť.

Posted by / May 23, 2019
Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie o povolení stavby – Horná Mičiná 176

Obec Horná Mičiná povoľuje „Obnova bytového domu Horná Mičiná 176“, postavenej na parc. KN-C č. 433 v kat.uzemí Horná Mičiná pre stavebníkov Spoločnestvo vlastníkov bytov Horná Mičiná 176, ktorí podali dňa 1.3.2019 na Obec Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej Mičinej, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

Rozhodnutie o povolení – Obnova bytového domu Horná Mičiná 176 – OcÚ 83/2019/Go

Posted by / May 17, 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 16.05.2019 /štvrtok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Schválenie dodatku č. 1/2019 k VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
 5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet obce za rok 2018
 6. Správa z auditu účtovnej uzávierky
 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2019
 8. Správa z kontroly za február až apríl 2019
 9. Odpredaj parcely KNC č. 420/14 o výmere 49m2 z dôvodu osobitého zreteľa p. J.M. Žilák
 10. Schválenie návrhu sadzieb na poskytnutie krátkodobého prenájmu kultúrnej miestnosti s príslušenstvom a iného majetku obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesení
 14. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / May 10, 2019

Mičinský pitvor 2019

Na štvrtom ročníku nášho festivalu, ktorý sa uskutoční 14.-16.6.2019 v našej dedine, Vám predstavíme fenomén
“Nového cirkusu”. Nečakajte v ňom však drezúru smutných zvierat, ale nezabudnuteľné umenie veselých klaunov, akrobatov, hercov a hudobníkov. Prinesieme Vám množstvo predstavení, koncertov, dielničiek i aktivít pre všetkých umeniachtivých, bez rozdielu veku a schopností.

Otvorte oči… pristúpte bližšie… práve začíname…
…bude to cirkus!

Program festivalu

14.6.
ČASÚČINKUJÚCIPROGRAMMIESTOCENA
18:00KRISTÍNA TORMOVÁ – PATRÓNKA FESTIVALUOTVORENIE FESTIVALU
18:15KOŤÁTKO ZKÁZY (ČR)KOŤÁTKO ZKÁZYNÁMESTÍČKOZADARMO
19:00KATARÍNA KOŠČOVÁ, MARTIN GEIŠBERG A DANIEL ŠPINERKONCERTKULTURÁK11€
21:00DUO KYSELÍ KRASTAFCISHOW DRSŇOSHOWNÁMESTÍČKOZADARMO
15.6.
ČASÚČINKUJÚCIPROGRAMMIESTOCENA
11:00 – 15:00DETSKÝ BLOKIHRISKODOSPELÍ 5€, DETI 3€
11:15TEÁTER KOMIKA CESTOU NECESTOUCESTOU NECESTOUIHRISKO
13:00DIVADIELKO MAŤOIHRISKO
14:00DIVADLO ŽIHADLOCIRKUS PEPELEIHRISKO
15:00KOLEKTYW LŁ (PL)SPEKTRUMIHRISKOZADARMO
16:00GNAT GORŠEK (ČR)KULTURÁK8€
16:30ŠTUDENTI HERECTVA KONZERVATÓRIA J.L.BELLU V BBPREDSTAVENIEIHRISKOZADARMO
18:00SAN BORONDON CYCLO FANFARIAKONCERTIHRISKOZADARMO
19:00PETER „PETIAR“ LACHKÝ , 3T – TRI TVORIVÉ TVORYIMPROVIZAČNÉ TRIOKULTURÁK11€
21:00JANA KIRSCHNERKONCERTIHRISKO15€
Posted by / May 7, 2019