Autobusový zájazd „Hontianska paráda Hrušov 2017“

Hontianska paráda Hrušov 2017

Obecný úrad Horná Mičiná a Denné centrum seniorov Horná Mičiná oznamujú občanom obce, že dňa

19.8.2017 (sobota)

organizujú autobusový zájazd „Hontianska paráda Hrušov 2017„.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť záväzne do 10.8.2017 so zaplatením poplatku v sume 7€/osoba na obecnom úrade Horná Mičiná.

Návšteva jednotlivých podujatí je v uvedený deň individuálna.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ivan Lenár v.r., starosta obce.

 

Program festivalu:

PROGRAM  NA LAZOCH /začína vstupom na festival/

10.00– 16.00          ŽATVA – tradičný  priebeh žatvy (kosenie, mlátenie…)

ROĽNÍCKE STROJE – predvádzanie roľníckej techniky

PRÁCA S DREVOM A KAMEŇOM– ukážky opracovania a využitia

UHLIARI – stavba uhliarskej míle a výroba dreveného uhlia

PEČENIE CHLEBA – pečenie chleba a lepníkov v peciach

GAZDOVSKÝ DVOR – ponuka roľníckych jedál s občerstvením

ĽUDOVÍ REMESELNÍCI – ukážky rôznych remeselných prác

LESNÁ SCÉNA /exteriérové pódium/

10.30 – 15.00    vystúpenie folkloristov z FS SKALKA HOSŤOVCE, FSk SPEVÁČIK, FS  JELENČAN, DFS STOŽKÁRIK, DĽH STOŽKÁRIK a DFS PONIČAN, MSS LIDOVEC Solčanyv, inštrementalistov a účinkujúcich na amfiteátri .

PROGRAM V DEDINE

09.00 – 02.00        HONTIANSKE DVORY

09.00 – 20.00        TRADIČNÉ REMESLÁ – ukážky zručnosti a výsledkov práce  remeselných  výrobcov z celého Slovenska

10.00 – 16.00        PRI VEŹIĆKE –  vystúpenia folklórnych kolektívov  a sólistov z amfiteátra a Lesnej scény

AMFITEÁTER /amfiteáter pri budove obecného úradu/

I. programový blok

16.00 –  17.00 VITAJTE V HONTE 
JAROČAN Jarok, Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců POĽANA Brno, FS ROZMARÍN Kovačica, FS MORAVANČAN Moravany

17.00 – 18.00 DETI A TRADÍCIE
účinkujú deti zo súborov DFS HVIEZDIČKA Hriňová, DFS DOMOVINKA  Zemianske Kostoľany, RAGAČINKA Hrušov, VARTÁŠIK Krupina, z Maďarska a i.

18.00 – 19.00  TAK SME SA TU ZIŠLI
vystúpenie kolektívov  SENIORKLUB DRUŽBA Trenčín, SLOVENSKÍ REBELI z Komárna, FSk DOLINA z Omšenia, FSK DETVANI, BUKOVINA Kšinná a MSS CHLAPI Z DOLNEJ LEHOTY.

II. programový blok

20.00 – 21.25  OD SILVESTRA DO FAŠIANGOV
zvykoslovné pásmo zamerané na obdobie začiatkom roka v podaní folklórnych kolektívov a sólistov z obcí a miest HONTU /Dačov Lom, , Jalšovík, Lackov,  Pečenice, Plachtince, Príbelce, Pukanec, Sazdice, Sebechleby, Senohrad, Krupina, FS HONT a KRTÍŠAN/

21.30 – 22.30  OBRAZY Z VRCH HRONA
regionálny program kolektívov a sólistov z Horehronia

 

Program je v predbežnej podobe,  prípadné zmeny a doplnenia budú včas uverejnené.

Informačná mapa Hontianskej parády 2017!

Mapa sa bude priebežne aktualizovať!

Zverejnené / júl 21, 2017