Separovaný zber

Zber nadrozmerného odpadu a železa

Oznamujeme Vám, že v termíne

  • od 28.4.2021 15:00 až do 30.4.2021 10:00

bude prebiehať v obci zber nadrozmerného odpadu a železa. Dva kontajnery sú umiestnené na parkovisku pri novom futbalovom ihrisku. V piatok 30.4.2021 o 10:00 hod. budú kontajnery odvezené. Kontajnery sú určené pre občanov /nie firmy/, ktorí sa môžu bezplatne zbaviť drobného odpadu.

  • Vhadzovať môžete: nepotrebný nábytok, koberce a veci, ktoré z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné uložiť do nádob na komunálny odpad
  • Nepatria sem: pneumatiky (zoberie každý pneuservis), stavebný odpad (tehly, dlažba, stavebná suť …), lístie, tráva a nebezpečný odpad.

Prosíme občanov, odpad do kontajnera ukladajte tak, aby sa do nich čím viac zmestilo . Železo ukladajte vedľa kontajnerov.

Posted by / April 28, 2021
Separovaný zber

Oznámenie – odpady

Obec Horná Mičiná zverejňuje

úroveň vytriedenie komunálneho odpadu
za rok 2020:
15,43%

Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov, platná od 1.3.2021 do 28.2.2022 je 30€/tonu.

Úroveň vytriedenia má vplyv na sadzbu, ktorú obec platí za 1 tonu uloženia komunálneho odpadu. Pre pásmo vytriedenia v rozmedzí od 10% do 20% sa v roku 2020 platilo 24€/t. V roku 2021 sa zvýšila sadzba na 30€/tona.

Lepšie triedenie odpadov znamená pre našu obec nižšie náklady. Ak dosiahneme vyššiu úroveň vytriedenia odpadu, znížil by sa poplatok za uloženie odpadu.

Týmto apelujeme na všetkých našich občanov, aby zodpovedne pristupovali k triedeniu odpadu.

 

V Hornej Mičinej, 1.3.2021

 

Ivan Lenár
starosta obce

 

2020-vypocet-miery-triedenia

Posted by / March 1, 2021
Separovaný zber

Harmonogram zberu odpadu na rok 2021

Harmonogram zberu odpadu  v roku 2021.

Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

 

MESIACZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

TRIEDENÝ ODPAD

PLASTYPAPIERSKLOKOVY
DEŇDEŇDEŇDEŇDEŇ
VRIECKONT.KONT.KONT.KONT.
Január613274451125
Február1024114222
Marec1024114229
Apríl7217761922
Máj519556417
Jún216307731017
Júl1428551830
August1125995223
September822662927
Október62011117522
November3178843

18

December11529662116

 

Posted by / January 5, 2021