horna micina logo erb

Uznesenia zastupiteľstva obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – kandidáti

Voľby do orgánov samosprávy obcí ZOZNAMY ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE v Hornej Mičinej Obec Horná Mičiná uverejňuje podľa ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 1.8.2018

UZNESENIE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 1.8.2018  Uznesenie OZ zo dňa 1.8.2018 ...
Čítať Viac

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 1.8. 2018 /streda/  o 19:00 hod. sa uskutoční mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie Program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenia z 5.6.2018

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 5.6.2018 Uznesenie z 5.6.2018   ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 5.6. 2018 /utorok/  o 19:00 hod. sa uskutoční rokovanie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu. Pozvánka a program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Záverečný účet obce za r. 2017

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Horná Mičiná za rok 2017: Predkladateľ: Ivan Lenár Spracoval: Ing. Hýblová Jaroslava V Hornej ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 13.3.2018

UZNESENIE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 13.3.2018 Uznesenie z 13.3.2018   ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 13. 3. 2018 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční rokovanie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu. Pozvánka a program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 26.2.2018

UZNESENIE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 26.2.2018 Uznesenie z 26.2.2018   ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 26. 2. 2018 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční rokovanie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu. Pozvánka a program ...
Čítať Viac