horna micina logo erb

Uznesenia zastupiteľstva obce

Logo obce a dokumenty

Uznesenia z 5.6.2018

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 5.6.2018 Uznesenie z 5.6.2018   ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 5.6. 2018 /utorok/  o 19:00 hod. sa uskutoční rokovanie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu. Pozvánka a program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Záverečný účet obce za r. 2017

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Horná Mičiná za rok 2017: Predkladateľ: Ivan Lenár Spracoval: Ing. Hýblová Jaroslava V Hornej ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 13.3.2018

UZNESENIE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 13.3.2018 Uznesenie z 13.3.2018   ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 13. 3. 2018 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční rokovanie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu. Pozvánka a program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 26.2.2018

UZNESENIE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 26.2.2018 Uznesenie z 26.2.2018   ...
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 26. 2. 2018 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční rokovanie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu. Pozvánka a program ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 13.12.2017

UZNESENIE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 13.12.2017 Uznesenie č. 1 / zo dňa 13.12.2017 K bodu 2 ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 HM návrh na rozpočet 2018-2020 ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenie zo 6.11.2017

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná, konaného dňa 6.11.2017 UZNESENIE_2017_11_06 ...
Čítať Viac