Starosta obce – Ivan Lenár


 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Katarína Sýkorová, PhD.

Referent: Alena Belajová

Zvolení poslanci za obec

Meno poslanca Strana
Marek Prostredník TIP
Ing. Jaroslav Paľa PhD. Sieť
Ing. Tomáš Martinec TIP
Ing. Michal Karkalík nezávislý
Bohuš Martinec