Harmonogram zberu odpadu na rok 2018

Separovaný zber

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018:

MESIACTRIEDENÝ ODPAD
PLASTYPAPIERSKLO
deň zberudeň zberudeň zberu
Január22198
Február19165
Marec19165
Apríl16133 a 30
Máj141128
Jún11825
Júl9623
August63 a 3120
September32817
Október1  a 292615
November262312
December201410

Vážený občania, zmena oproti minulému obdobiu nastáva pri vývoze plastov, kde každá domácnosť dostane rolku 15 ks žltých 120l vriec. Tieto sa pri vývoze nebudú vracať späť, ako to bolo v minulosti, ale budú sa brať spolu s plastami. Každá domácnosť bude mať dostatočný počet vriec na vývoz plastov, nakoľko vývozov je v roku 13 a vriec bude 15 ks.