Harmonogram zberu odpadu na rok 2018

Separovaný zber

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018:

MESIAC TRIEDENÝ ODPAD
PLASTY PAPIER SKLO
deň zberu deň zberu deň zberu
Január 22 19 8
Február 19 16 5
Marec 19 16 5
Apríl 16 13 3 a 30
Máj 14 11 28
Jún 11 8 25
Júl 9 6 23
August 6 3 a 31 20
September 3 28 17
Október 1  a 29 26 15
November 26 23 12
December 20 14 10

Vážený občania, zmena oproti minulému obdobiu nastáva pri vývoze plastov, kde každá domácnosť dostane rolku 15 ks žltých 120l vriec. Tieto sa pri vývoze nebudú vracať späť, ako to bolo v minulosti, ale budú sa brať spolu s plastami. Každá domácnosť bude mať dostatočný počet vriec na vývoz plastov, nakoľko vývozov je v roku 13 a vriec bude 15 ks.