Usage limits exceeded.

Denné centrum obce Horná Mičiná

Horná Mičiná 79,
97401  Horná Mičiná
 
Denne centrum
Otváracie hodiny
Pondelok14:00 – 20:00
Utorok14:00 – 20:00
Streda14:00 – 20:00
Štvrtok14:00 – 20:00
Piatok14:00 – 20:00

Plán činnosti na 2. polrok 2017

4. 10. Mesiac úcty starším

11. 10. Prednáška o rodákovi – Augustovi Horislavovi Krčmérym

18. 10. Turistická prechádzka do okolia obce

25.10. Beseda so starostom a poslancami obce

8. 11. Stretnutie so zberateľmi v obci – spojené s výstavkou

15. 11. Beseda o včelárstve a účinkoch medu

22. 11. Príprava na advent spojená s výrobou tradičných ozdôb

29. 11. Návšteva divadelného predstavenia Divadla J. Gregora – Tajovského vo Zvolene

6. 12. Sviatok Sv. Mikuláša – obdarujme sa navzájom

13. 12. Beseda s etnologičkou – zvyky na Luciu

20. 12. Predvianočné posedenie


Poznámka: zmena programu vyhradená!  Ak nie je určené inak – podujatia sa začínajú o 14. hodine!  O jednotlivých podujatiach sa v predstihu dozviete na osobitných pozvánkach na obecných tabuliach a z obecného rozhlasu.