Prerušenie dodávky elektriny apríl-máj 2018

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca elektriny v čase:

  • 17.04. 2018 od 7:00 hod. do 18:30 hod

  • 24.04. 2018 od 7:00 hod. do 18:30 hod

  • 09.05. 2018 od 8:30 hod. do 14:30 hod

 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

 

Zoznam EIC kódov dotknutých odberateľov – apríl

Zoznam EIC kódov dotknutých odberateľov – máj

 

Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca 
elektriny
 v časoch:

  • od 7.12. 2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
  • od 12.12. 2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca elektriny v čase:

  • 10.11. 2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca 
elektriny
 v časoch:

  • od 19.6. 2017 do 23.6.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
  • od 26.6. 2017 do 30.6.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
  • od 3.7. 2017 do 3.7.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.