Vitajte na území zemepána mikeho

Horná Mičiná sa v historických záznamoch po prvý raz spomína v roku 1293 ako územie zemepána Mikeho syna Radunovho. Od tejto doby bolo územie obce sústavne osídlené. Obec počas svojej existencie prešla zložitým vývojom. Horná Mičiná sa zapísala do dejín kultúry ako rodisko ľudí, ktorých diela sa stali trvalou súčasťou našej kultúry.

Najnovšie správy

Logo obce a dokumenty
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Obec Horná Mičiná v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach sú...

Logo obce a dokumenty
Uznesenie z 13.3.2018

UZNESENIE

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 13.3.2...

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 13. 3. 2018 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční rokovanie obecného zastupiteľstva v za...

MDŽ s hercom a recitátorom Jurajom Sarvašom

Obecný úrad v Hornej Mičinej v spolupráci s Denným centrom seniorov a ZO SZPB Vás pozýva dňa...

Kontaktujte nás

Dajte nám vedieť, ako sa s Vami môžme kontaktovať